Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tyrani: Kléma Gottwald - Až co řekne Stalin

30. 5. 2013


300px-gottwald_and_stalin.png

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prolog: Je mrazivý den 25. února roku 1948. Na Václavském náměstí se nese:,, Právě jsem se vrátil z Hradu, od prezidenta republiky...´´! Tento známý projev pronesl muž, kterého se nestydím pojmenovat jménem Tyran, ač by se určitě našly hlasy proti. Slovo Tyran se poprvé objevuje v Řecku v Aténách, kde to bylo označení pro samovládce, tedy absolutní monarchy. Vzhledem k tomu, že jsou mezi nimi započítáni i Solón, Peisistratos, Kleisthenes, Periklés a další význační muži, musím říct, že to označení nebylo správné, pokud bychom si ho přeložili ve významu krutovládců. Klement Gottwald rozhodně nebyl Periklem, ale krutovládcem ano. Na druhou stranu je pravda, že měl syfilis, rád se napil a byl ustrašený ze Stalina. Byl to tedy Tyran, nebo loutka? Na to je jediný způsob odpovědi.
 
Kléma Hrozný: Narodil se jako nemanželský syn děvečce v Dědicích z poměru se synem sedláka v roce 1896. Matka se za něj styděla a ani nějak nevybírala jméno. Sebrala to, které bylo v kalendáři-sv. Klement. Jednou jsem slyšel zajímavé rčení: ,,Pancharti jsou nejlepší lidi´´ No, na Klemovi je to vidět! Po mámě ohýbal hřbet a po tátovi to byl zase pěkný vykuk. Vyučil se truhlářem a už před 1. světovou válkou vstoupil do levicové politické strany sociální demokracie. Když se stal prezidentem, tvrdil, že za války byl legionář. Ve skutečnosti byl raněn v Haliči a poté převelen do Itálie, kde zběhnul a schovával se na Moravě. Po vzniku první republiky se účastnil bojů o Slovensko a také zplodil nemanželské dítě s jakousi Martou Holubovou, ale k dítěti se rovněž nehlásil. V roce 1921, ale podle některých zdrojů až v roce 1923, vstoupil k tzv. Karlínským klukům, tedy ke komunistické straně.

ogo3f639b_marta1.jpg

Až v roce 1928 si vzal Martu Holubovou. Zkoušela se učit číšnicí, poté byla služka a jednu dobu provozovala i nejstarší řemeslo. S Klémou žila až v roce 1924, když si ho našla už s dcerou v náručí.

U jejich svatby se musím zastavit. Marta jako správná Moravačka kyprých tvarů nedala jinak, než že svatba bude v kostele, ať je manžel komunista, nebo ne. Když se Kléma stal prezidentem, dal ten kostel zavřít a oddávajícího popravit (moje prababička znala oddávajícího faráře osobně).

Také nechal dceru ve 20. letech u jedné paní v Ostravě s tím, že až si jí vyzvedne, paní se odmění. Nedošlo na to, ale paní se ze slušnosti o peníze nehlásila až do doby, než byl Kléma prezidentem. Místo odměny jí dal ale zavřít a paní po propuštění radši o ničem nemluvila. Takový byl charakter slavného Klémy.

Když se dostal k moci Stalin, Kléma na sebe jasně upozornil radikálním posluhovačstvím a neochotou ke spolupráci se sociální demokracií, stejně jako ,,čistotou´´ ve vlastních řadách. Když v roce 1926 zveřejnil Žilinský manifest, ve kterém požadoval pro Slovensko nezávislost, odmítl se k tomu hlásit a hodil to na slovenského kolegu Julia Verčíka. Verčík byl za to vyloučen ze strany na základě obvinění z trockismu.

A v roce 28 musel Kléma tvrdě kritizovat kolegu Jílka na sjezdu Kominterny. Vysloužil si za to zvolení do exekutivy Kominterny. A v roce 29 došlo na stranický puč. No ano!!!! Karlínští kluci tehdy vzali útokem Jílkovo vedení pod dohledem Dimitrije Manuilského ( Stalinův špeh).

800px-gottwald_-eki-.jpg

Tehdy i Gottwald nasadil tvrdý kurz a všechny strany nazval sociálfašisty, nevyjímaje tzv. Skupinu Hrad. Jílek a jeho spolupracovníci byli vyloučeni a Kléma se stal generálním tajemníkem strany. Jeho strana se ovšem propadla ze 150 000 členů na 30 000, ale ve volbách stejně dostali 30 křesel a Kléma si to vychutnal slavným projevem o tom, jak se učí od bolševiků v Rusku zakroutit jim krkem, že Rusové jsou v tom mistři , a že s nimi zatočí jako s carem, buržoazií a Kerenským. Odpovědí na to byly dokonce letící polobotky na řečnický pult.

Podobně jednal roku 1934 kdy kandidoval na prezidenta pro T. G. Masarykovi s heslem:,, Ne Masaryk, ale Lenin´´ Premiér Jan Malypetr už toho měl dost a vydal s vládou na Klému zatykač podle zákona na ochranu republiky, ale Kléma se spasil útěkem do Sovětského svazu. Jednak mu nic jiného nezbývalo a jednak ho tam i nechali naši představitelé utéct kvůli spojenecké smlouvě proti nástupu nacistů.

Za dva roky byl budoucí Tyran zpátky. Nechal odvolat Slánského a Švermu, kteří se chtěli obejít bez Moskvy, a tak byli trnem v oku. V neblahém roce 1938 si Gottwald představoval ve svých spisech události tak, že vzkázal okřídlenou větu: ,,I bosí Habešané se bránili!!!´´ A do toho měl nabídnout Benešovi Sovětskou pomoc, která ale ve skutečnosti nebyla reálná. Co ale byla pravda je to, že komunisté chtěli tehdy rozpoutat v nastálé krizi občanskou válku a pozvat si Sovětskou armádu na ,,pomoc´´. Místo toho byla 20. října zastavena jejich činnosti a Tyran se opět ocitl v Sovětském svazu.

Když v letech 1939-41 docházelo na námluvy mezi SSSR a Německém, vzkázal Kléma domů:  ,,Němečtí vojáci nejsou nepřátelé, ale dělníci v uniformách´´ V té době bydlel v moskevském hotelu Lux, kde byli ubytování členové Kominterny, často prožíval hrůzné noci, kdy si pro jeho kolegy z Polska, Maďarska a Německa přicházela NKVD a předala je buď Němcům, nebo si je popravila sama jako Bélu Kunna. Prodělal i první infarkt.

Pak napadli Němci SSSR a přišel Gottwaldův čas. Na konci roku 1943 se podílel na smlouvě mezi ČSR A SSSR o přátelství, kterou Beneš podepsal jako pomstu západním mocnostem, které ho nechaly na holičkách. Gottwald se mohl s koncem války radovat, neboť dokument předem rozhodl o osudu celé země.

Ale v lednu 1945 udeřil jeho syfilis a Klema ochrnul na půlku těla. Lékaři přišli na jeho chorobu a rozlícený Stalin zařídil vzácnou penicilinovou léčbu, vážně se však rozmýšlel, jestli ho nemá nahradit někým schopnějším a chytřejším, ne kvůli Gottwaldově zdraví, ale z vlastního zájmu. Národní fronta po válce byla předzvěstí změn neboť jí ovládala levice, která zrušila četnictvo, podílela se na vystěhování Maďarů a Němců v nechvalně známém odsunu, či spíše vyhnání a zřídila lidové soudy.

Strach ze Stalina se znovu projevil roku 46, kdy Gottwald povolaný do Moskvy projevil strach před Martou, že se také nemusí vrátit a Slánský přišel během války o dceru, která se mu ztratila, ale říká se, že jí měla tajná služba NKVD, která Slánského vydírala a občas mu i ukázala její fotky.

441885.jpg

 Tento rok i vyhrála komunistická strana a rovnou se postarala o obsazení výhodných míst u policie a armády a zařídila odmítnutí Marshallova plánu, tedy plánu na pomoc poválečné Evropě. Ožralý Gottwald tehdy nabídl Stalinovi připojení Československa jako satelitní země, ale překvapivě odmítl okupaci sovětských jednotek.

V roce 48 za přispění sovětských agentů NKVD (bylo jich tu až 400 v přestrojení) vyvrcholila krize, která musela nutně skončit ovládnutím Československa komunisty. Po podání demise rozumně smýšlejícími ministry  se chopil Gottwald iniciativy a přešel do útoku. Vyprovokované stávky a demonstrace dělníků přilévaly olej do ohně a na stranu prezidenta se postavili jenom studenti, ale jejich průvod byl rozehnán. V kritickém únoru existovala možnost zasažení armády, ale generál Svoboda to razantně odmítl, protože se bál občanské války. Každopádně dělnických milicí bych se nebál, protože někteří neměli ani pořádně nabité zbraně a jiní měli po jednom, dvou, třech nábojích. Leč prezident Beneš znovu ustoupil síle, přijal demisi ministrů a přijal návrhy jejich nahrazení z rukou Gottwalda. Revoluce zvítězila! Revoluce nebo puč?

V květnu už donutil Kléma Beneše úplně odstoupit a nechal se zvolit prezidentem pod gloriolou demokracie. Už rok na to bořil sochy Masaryka a vymazával ho z dějepisu, stejně jako další osobnosti. Benešovi nedovolil se stranou jet ani do lázní ve Švýcarsku, ale doporučil mu Krym. Beneš se chystal na útěk, ale už to nestihl.

Samotný Gottwald se stal pro zemi takovým Ivanem Klémou Hrozným. Zavíral a popravoval každého, kdo se mu nelíbil. Západní vojáky i ty východní, nebo je alespoň předělal. Sedláky, kteří nechtěli dát pole. Sokoly, Legionáře. Zahájil kolektivizaci přesně pod SSSR. A proč se jí nejdřív dařilo? No, protože jsme přežili válku svým způsobem slušně a bylo co huntovat, ne jako v Polsku, kde kolektivizaci ani nemohli provést, protože hospodářství bylo úplně zničené a kde nic není, ani smrt s komančema nebere!!!! 

Hnusně lhal rodině Heliodora Píky, kterého nechal vytáhnout z léčení vředů, že se nic neděje, že se jim domů vrátí a dal ho popravit. V procesu Milady Horákové si ani nevšímal zahraničních žádostí o milosti, ale žádosti o nemilosrdnou popravu i od malých žáků prvních tříd mu dělaly dobře. Stejně se vyžíval v procesu se Slánským, kterého před zatčením pozval na večeři k Zápotockému a během soudního jednání mu nechal spadnout kalhoty.

 Podobně jednal jediný muž v řadách bolševiků v Rusku. Stalin. Jediný muž a jediná síla, které se Kléma bál a obdivoval zároveň. Není mi Slánského líto, ani on nebyl svatý, ale jednalo se o hnusný proces čistek ve vlastních řadách, který se přenesl ze sovětského Ruska až k nám a odehrál se čistě proto, že si Stalin chtěl Klému prověřit.

Ale byl to poslední proces dvou Tyranů. Stalin zemřel 5. března 1953 a o 9 dní později ho následoval Gottwald. Gottwald netrpěl jenom syfilisem. V roce 1946 mu řekl lékař, že mu zbývají tak dva roky života, ale dokázal to překonat, přesto propadal alkoholu a hlavně čím dál většímu strachu ze Stalina a to s každou přibývající mocí. Nemluvě o tom, že na jeho srdce mu byl zakázán let letadlem, stejně jako kouření, alkohol a nadměrná strava, ale jeho drahá polovička a vrchol nevkusu v jedné osobě pravila: ,,Ať si dááááá!´´ A tak letěl Kléma na pohřeb Stalina letadlem, přežral se, ožral jako dobytek a fajčil jako fabrika, aby mu na zpáteční cestě praskla výduť aorty. Protože však dal zavřít profesora Haškovce a jiné věhlasné lékaře, přivolaní medicinmani a medicinmanští poradci ze Sovětského svazu nemohli ani nic dělat.

hm49b0a2_klementgottwald.jpg

Epilog: Ještě jedna pravdivá historie z jeho rodiny. Dcera Marta měla poměr a dítě s jugoslávským soudruhem Djurdjevem, ale protože Jugoslávie si chtěla vládnout bez Stalina, ale s Titem, rozhodnul se Kléma předejít ostudě a dát dceru podlézavému Alexeji Čepičkovi, a tak se konala svatba jakou svět neviděl. Ona byla idiot, on taky. Ona milovala jiného. On chtěl funkci. A byli svoji. No a protože vrchol nevkusu, který chtěl vypadat jako paní prezidentová Benešová prodělával stravování jako Kléma, brzo ho následovala na poruchu štítné žlázy. Klémův odkaz bohužel přežil ještě 37 let, ale je otázkou jestli je už mrtvý, či jen spí. A ještě jeden opravdu tvrdý odkaz po něm máme. Gottwaldov, dnes opět Zlín!!!!!
 

​Zdroje: Čornej, Petr a kol: Panovníci českých zemí

Čech, Zdeněk a kol: Drsný střed Evropy

Bauer, Jan: Netvoři, tyrani a zlosynové českých dějin

 

 

Django