Jdi na obsah Jdi na menu
 


Speciální vlastenecká rubrika aneb Zrození Čechů (1.část):Od Keltů k Sámovi

19. 2. 2013

 

 

 
Prolog: Moderní názory bandy prospěchářů a chudáčků (omlouvám se za vulgarismus, ale sám za sebe jim říkám vychcánci) říkají, že český národ byl vždy ustrašený a nebyl schopen zvednout zbraň. Nacisté nás považovali jako ostatní slovanské národy za podřadné. Společně s komunisty nás ohýbali a přetvařovali nás i naší paměť k obrazu svému a výsledek je na nás vidět dodnes. A je mi to líto, ale musím říct na nás, protože to považuji i za svojí osobní hanbu, i když se snažím jednat, chovat a myslet jinak. Vždy tomu tak nebývalo a já chci v této historicko-vlastenecké rubrice pozvednou českého ducha, upozornit na jeho chyby a dát příklad k lepší budoucnosti. Pro kdejakého hlupáka jsme tedy zbabělci, žoldáci (protože bojujeme v Afgánistánu a Íráku),ochlastové a lenoši. Nejlépe je to slyšet od těch, kteří tím vlastně označují sami sebe. Ale jsem tu JÁ!!!!!! A já říkám něco jiného! Já říkám, že se český národ zrodil z tvrdých válečníků z různých časových období, kteří se spojili dohromady v jeden celek v 6.-7. století. Známe je jako Kelty, Germány a Slovany…Známe je jako národy, které dohromady tvořili celek, kterého se báli Avaři i Frankové a o tom je i tento článek.
 

 

kelt.jpg

Keltové: Objevili se u nás v pátém století př. n. l. Pro každého muže keltských kmenů bylo největší bohatství meč a torques( zdobený šperk kolem krku). Keltské ženy mohly být cvičeny v boji stejně jako muži a dokonce tvořili vlastní ženské jednotky a je dochována jejich zbroj.Byli hlavně zemědělci, ale milovali lov a pro bohy měli vymezené posvátné háje spravované druidy. Často se mluví o lidských obětech, ale ty byly vyžadované jen v krajních případech, většinou stačila zvířata a část úrody. Měli své opevněné vesnice (oppida). Území obsazovali tak, že nejprve nějaký keltský náčelník a možná i král dal postavit první oppidum pro všechny příchozí, aby na jaře po svátku Beltaine odešli keltští bojovníci a obchodníci pryč, kromě nutné posádky. Co s armádou bojechtivých mladých uprostřed rozrůstajícího sídla? Na podzim o svátku Samain (přibližně v období dušiček) se vrátili buď s kořistí, vyměněným zbožím a nebo se vrátili jen pro svoje rodiny a dovedli je do nového oppida buď dobytého na starých usedlících nebo založeného, aby se zabránilo přemnožení obyvatelstva na jednom místě pojené s nedostatkem prostoru a zásob. Byli to Keltové, od kterých se Římané naučili stavět cesty a vyrábět zlaté mince (Do dobytí Galie Juliem Caesarem neměl Řím zlaté mince). Už Keltové měli svoje bardy, kteří potěšovali keltské náčelníky a krále hrou, zpěvem a přednášením básní. Keltský náčelník měl okolo sebe elitní stráž složenou z nejlepších bojovníků. Dnes se dá z toho vypozorovat počátek rytířstva.Keltové dokázali porazit Řeky a Římany. Máme zprávy že dobyli celý Řím (kromě Kapitolu) a odešli, až jim Římané zaplatili výpalné(mezi lety 390-387 př. n. l). V roce 279 př. n. l zase vyplenili Delfy v Řecku. Keltové byli srdnatí a disciplinovaní vojáci.Dokázali celé hodiny stát nehnutě na místě,aby se najednou zvedli a vrhli kopí proti nepříteli. Jejich zkázu způsobila jejich rozstříštěnost a u nás v Čechách hlavně dvojí nepřítel v podobě Římanů na jihu a Germánů na severu. Kmen Bójů u nás sice byl poražen a smísil se s germánským obyvatelstvem, ale třeba kmen Corcontiů, žijící na pomezí dnešních Čech a Polska, podle kterých jsou pojmenované Krkonošské hory, vydržel germánský nápor a smísil se až se Slovany v 6. století.

 

viky20080202valecnik1_b.jpg

Germáni: V 1. století před naším letopočtem porazili keltské obyvatelstvo u nás a usadili se na jeho území. Technologicky byli trochu zaostalí, protože neznali hrnčířský kruh a neuměli vyrábět tak dobré zbraně jako Keltové. Jinak to byli bojovníci žijící z války a dokonce pěstovali panictví na co nejdelší dobu, protože věřili, že nejlepší bojovník a muž je panic. Z náboženství jsou známé jejich věštkyně Strygy a u Vikingů prý Andělé smrti. Andělé smrti prováděli krvavé oběti s pomocí nichž věštili a u severských Vikingů i rituálně zabíjeli vdovy mrtvých. Jejich nejznámější kmeny u nás jsou Markomani a Kvádové. Markomanům vládl známý král Marobud, který byl vychován v římském zajetí, aby po návratu odvedl svůj kmen z dnešního Holandska na naše území, kde bojovníky vycvičil po římském způsobu. Sjednotil i další kmeny a postavil se s nimi proti Římanům, kteří dali přednost před bojem dohodě. To se ale nelíbilo bojechtivým Germánům, kteří byli známí fanatickou bojechtivostí a krále Marobuda sesadili,aby dožil jako vyhnanec v italské Ravenně. To bylo za císaře Tiberia v 1. století našeho letopočtu. V druhé polovině 2. století došlo v našich končinách k vyjednávání germánský usedlíků s Římany, aby jim dovolili se usadit někde dál na jihu. Římané nesouhlasili, a tak Germáni naložili svoje ženy a děti a šíleně se vrhli proti římským legiím a prosekali si cestu až do severní Itálie, kde je porazil Marcus Aurelius. V dlouhé válce je konečně vyřídil až v roce 180, těsně před smrtí a dobyl zpátky ztracené území. Bylo mu ale jasné, že Řím nemá dost sil na další rozšiřování území a proto naše končiny byly pravděpodobně hraničním územím mezi Germány a Římskou říší(vychází to z dnešních poznatků).
 

image1063737644.jpg

Slované a příchod Sáma: Ve čtvrtém století se prolomily ledy a nájezdy Hunů od roku 375 n. l. způsobily známé stěhování národů, které skončilo až příchodem Maďarů do střední Evropy za dalších 500 let. Římská říše, která se topila ve vlastní krvi a ještě neměla dost vojáků na udržení vlastních hranic se pomalu hroutila, aby roku 476 n. l. zanikla úplně a zůstala z ní jen východní část známá jako Byzantská říše.
K nám přišli Slované, z východního Polska, Ukrajiny a jihozápadního Ruska (údajně až od Černého moře) a proces stěhování trval až do 7. století.
Už tenkrát jsme prý bojovali jako pěší vojsko pro Avary, respektive někdy bojovali s nimi a někdy proti nim a jindy jsme zase sloužili Byzantské říši. V 7. přišel k našim kmenům (tehdy jsme ještě nebyli Češi, ale žila tu spousta kmenů, z nichž Češi žili v oblasti dnešní Prahy na přelomu 9. a 10. století.) kupec Sámo a měl se za nás postavit v ozbrojeném boji proti turkotatarským Avarům, kteří si nás chtěli podrobit a natrvalo používat jako pěší vojsko. Po jejich porážce (623/624) se stal naším knížetem a v boji s Franky u Vogatisburgu (631) uhájil naší samostatnost.Sámova říše se rozpadla po jeho smrti (658/659).Dodnes není jasné kdo vlastně byl onen Sámo. Vypadá to spíše na zkušeného bojovníka z řad Franků, než na kupce. Ale na Franka měl podivné jméno a bylo to jméno, nebo označení jeho vlády? Absolutismus, samovláda? V ruštině je označována jako samoděržaví. Souhlasí to s tím? A byl Sámo vůbec Frank? Nebo Slovan, který se jen dříve pohyboval ve franské říši? A jak to bylo s jeho vírou? Měl 12 manželek jako pohan, ale ve franské říši bylo už dávno rozšířené křesťanství! A kde ležel Vogatisburg?

 

 

Epilog: Na tyto otázky nemáme dodnes odpovědi. Jedno je ale jisté. Sámo zachránil naší samostatnost a vybudoval z nejednotných slovanských kmenů říši daleko přesahující naše dnešní území! Příště si povíme něco o Velkomoravské říši a prvním doloženém knížeti z rodu Přemyslovců Bořivoji a jeho ženě Ludmile.Zdravím Vás, Vlastenci!!!!!!
 
Zdroje: Čornej, Petr: Panovníci českých zemí
Česal Aleš, Mátl Vladimír, Dvořák Otomar: Utajené dějiny Čech
Mátl Vladimír: Krajinou druidů
Bauer Jan: Záhady českých dějin
DJANGO 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář