Jdi na obsah Jdi na menu
 


Profesionálové bitevních polí: Královští mušketýři – Stráž i bitevní doprovod

ce6138d4203999d89d8263f37dd5bee6.jpg

 

Motto: Jeden za všechny, všichni za jednoho! Tři mušketýři, Alexander Dumas starší.

To gaskonští kadeti jsou, hrají v kostky, rvou se, lžou! To gaskonští kadeti jsou! Cyrano z Bergeracu

Prolog: Koledoval si o průšvih. Dnes ráno teprve dorazil do Paříže a už měl na krku tři souboje. Sotva navštívil přítele svého otce, pana de Tréville, vrazil do zraněného mušketýra Athose, urazil nafintěného Porthose a nechtěně prozradil milostné tajemství záletníka Aramise. Všichni tři ho vyzvali na souboj, ale naštěstí každý na jinou hodinu. Dost možná zemře a to se ještě nestal mušketýrem, jak slíbil otci a na jehož doporučení kontaktoval pana de Tréville.

V poledne na něj pan Athos čeká na dohodnutém místě, ale dva jeho sekundanti jsou další mladíkovi protivníci. Než ale stačí duelanti zkřížit kordy, objeví se kardinálova garda a chce mušketýry zatknout. Souboje jsou totiž zakázané. Mladík dostává na vybranou. Buď odejde a zachrání si život, nebo pomůže svým předchozím soupeřům. Rozhodne se pro druhou možnost a získává tak přátele na život a na smrt. Ten mladík se jmenuje d´Artagnan a touží se stát královským mušketýrem. Ale kdo vlastně byli oni královští mušketýři?

Dnešní článek nebude o těch mušketýrech, které tak fantasticky i fanfarónsky popsal pan Dumas starší, ale o bojové jednotce, ve které sloužili.

92281acdcd6e74fafd822288c04df3b2.jpg

V duchu tradice: V roce 1622 byla založena zvláštní jednotka na ochranu francouzského krále. Tito královští mušketýři byli vlastně vylepšením jednotky krále Jindřicha IV. Ten založil roku 1606 zvláštní odřad, kompanii o šedesáti jízdních karabinících (švališerech) pod velením pana de Montalat či Montalant. Nyní, roku 1622, je nový král Ludvík XIII. Spravedlivý progresivně přezbrojil, když zastaralé arkebuzy nahradil novými mušketami.

A tak vznikli francouzští Královští mušketýři. Je to elitní jednotka, takže se sem jen tak někdo nedostane. Je to místo pro francouzské aristokraty převážně gaskoňského a beárnského původu, na které toho doma zrovna moc nezbylo a také musí už nějaký ten boj či hrdinský čin mít za sebou. Proč gaskoňského a beárnského původu? Protože právě tito Gaskoňci a Beárnci platili za bojovné, ale také horkokrevné a fanfarónské bojovníky toužící se ukázat v boji. Na rozdíl od gard neslouží v paláci, takže nosí vysoké jezdecké boty a krále doprovází hlavně na cestách koňmo i pěšky. S jejich uniformami a výzbrojí je to ale složitější.

Během třicetileté války ještě nebyly zavedeny v evropských armádách stejnokroje.  Aby se vojáci vůbec rozeznali od nepřítele, nosili různé šerpy přes prsa, stejné lemování kabátců, šátky na rukávech, karty a větvičky za klobouky a křičeli na sebe už tehdy vojenská hesla. U mušketýrů si většina z nás jistě vybaví modrý kabátec (casaque) se stříbrným křížem zdobeným planoucími liliovými květy na prsou a zádech. Tato uniforma je doložena kromě několika nejasných zmínek až roku 1657. Za zmínku jistě stojí, že kardinál Richelieu měl podobně ustrojenou jednotku ke své ochraně s výjimkou barvy onoho kabátce, která byla červená. Jistě se inspiroval u Královských mušketýrů, protože než si založil roku 1634 vlastní gardu, chránil ho původně menší odřad královských mušketýrů.

Ale zpátky k uniformám. Zdá se, že mušketýři byli jednou z prvních armád užívajících vojenské stejnokroje. Kromě zmíněného kabátce se dali rozpoznat typickým širákem s bílým perem. Postupem času k nim bude patřit i rozdělení na dvě kompanie šedých a černých mušketýrů. Toto rozdělení neplatilo podle barev uniforem, ale koní, na kterých jezdili. To už ale bylo krátce po jejich obnovení. Kvůli úsporným důvodům byli totiž roku 1646 zrušeni. Po obnovení se obě kompanie černých i šedých mušketýrů vyšplhaly až na tři sta bojeschopných mužů.

Mnohým čtenářům jistě není tajemstvím oblíbenost soubojů v této době, kdy sebemenší urážka mohla být uhašena pouze krví. Navzdory zákazu soubojů v celé Francii bylo po celou jeho dobu zabito na 40 000 duelantů. Mušketýři nezůstali stranou. Kvůli nízkému platu se neváhali vrhat do hazardu i občasných krádeží, jak tak krásně vylíčil Dumas i několik filmových zpracování. A souboje byly pro šlechtice, který je navíc ve službách krále, samozřejmostí. Do toho máte proti sobě kardinálovu gardu, kterou je občas nutno trochu poškádlit.

Velitelem byl samozřejmě král, kterým byl při založení Ludvík XIII., pod ním byl hned kapitánporučík, což byl nejprve pan de Montalat, hrdina od La Rochelle, kde už se jen několik let po svém založení Královští mušketýři proslavili. Za ním byl ensiégne (kadet-hodnost na bázi podporučíka) Dumasem proslavený pan de Troisville známější jako de Tréville. Ten se stane sám velitelem mušketýrů roku 1634. Asi právě tehdy vznikla hodnost kapitána mušketýrů pro krále a kapitánporučík pro jeho zástupce, v tomto případě Troisvilla. Po obnovení mušketýrů v roce 1657 se stane jejich velitelem kardinál Mazarin.

Již jsem mluvil o hlavní mušketýrské zbrani, mušketě. Mušketa jako taková je velice těžká zbraň hodící se spíše pro pěchotu. Váží mezi osmi až deseti kily, musí se opírat o vidlici zvanou furketa, dostřelí tři sta metrů a spolehlivě zasáhne cíl na sedmdesát pět metrů. Nabíjení je ale dlouhé a složité. Mušketýr má na bandalíru přibližně tucet dřevěných nábojnic s prachem, kulí a ucpávkou. Nábojnici rozlomí, nasype prach do hlavně, přidá kuli s ucpávkou, upěchuje nabijákem a vrátí ho na místo pod hlaveň. Dále musí dát prach do pánvičky a co je nejdůležitější, musí mít připravený doutnák nebo čadící lunt předem zapálený, aby mohl po povelu tirez (pal) vystřelit. Tento lunt musel být dobře chráněný, aby nezvlhnul.

Mušketýrům ale mohla snadno pomoci úprava hmotnosti muškety. Ta se snížila zhruba na pět kilogramů, takže furketa začala být zbytečná. Upravená mušketa, musketon, který mohli mušketýři používat je zaznamenán u mužů kardinálovy gardy, je tedy otázkou jestli se vyskytovali i u mušketýrů. Jejich výcvik ale znamenal boj na koni i pěšmo. K jejich výbavě dále sloužila hlavně kolečková pistole, kde se speciální klikou natahovala pružina zámku, kord či rapír a dýka jako sekundární zbraň k boji muže proti muži. Francouzi také stáli za objevem bodáku, který dodnes nese také název bajonet podle města Bayonne, kde jeden voják náhodně připevnil obyčejný nůž na pušku a je dost možné, že právě mušketýři ho ke svým zbraním začali mezi prvními využívat. Pojďme se ale podívat na jejich bojové vystoupení a další osudy.

0094c6d303456d6ac7de8a4dda022daa.jpg

Do bitvy i vyhnanství: Mušketýři nebojovali jen za krále Ludvíka Spravedlivého, ale i jeho nástupce. Až přišel Ludvík XVI., který v rámci reformních úspor mušketýry zrušil v roce 1776. V osudném roce 1789 byli znovu obnoveni, aby byli opět zrušeni. Formálně ale byli zrušeni až v roce 1791. V roce 1814 je obnovil Ludvík XVIII., aby s ním uprchli před návratem Napoleona na trůn a po epizodě Stodenního císařství se opět vrátili. Nebyli ale vůbec v oblibě u veřejnosti, a tak byli roku 1816 definitivně zrušeni.

Mušketýři bojovali v bitvách Ludvíka Spravedlivého, vyznamenali se u slavného La Rochelle a prodělali boje ve třicetileté válce. Jejich velitel Charles de Batz, de Castelmore, hrabě d´Artagnan slavně zemřel v bitvě o Maastricht, kde má dodnes sochu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Za všechny bitvy uveďme obležení Valenciennes roku 1678. 17. března tohoto roku tu Královští mušketýři společně s granátníky dobyli jediným útokem a v menšině pevnost. Šli do útoku po menších skupinách, první měla deset mužů, druhá mezi dvaceti a třiceti a třetí třicet až čtyřicet s granátníky. Za nimi šel zbytek kompanie s velícími důstojníky. Zadunělo sedm děl na znamení boje a vojsko vyrazilo. Jízdní granátníci předehnali ostatní a napadli nepřítele, který nečekal tak prudký nápor a dal se na úprk. Mušketýři byli tak dychtiví boje, že  se přidali ke granátníkům a strhli vše, co jim stálo v cestě, takže brzy bylo obsazeno předsunuté opevnění. Obránci, co se dali na úprk, za sebou nechali otevřenou branku. Tam vniklo na padesát útočníků, kromě dvou granátníků samí mušketýři. Ocitli se tu však uvězněni, protože během zápalu boje stačili obránci zvednout padací most. Aby se dostali z předsunutého opevnění (paté) do města a spustili padací most, granátníci rozbili sekerami dveře na schodiště. Mušketýři se tak dostali přes plošiny za hradby města, kde jich několik poté, co ostatní zaměstnali protivníka, spustilo vojsku padací most.

Epilog: A to byl pouhý článek o Královských mušketýrech. O d´Artagnanovi, jeho přátelích a slavném příběhu budu psát jindy a na jiném místě, protože tato rubrika je čistě o vojenských jednotkách. Myslím, že ale tato elitní královská stráž jistě nikoho nezklamala a nenechala na pochybách o svých bojových kvalitách.

Zdroje:

Historické války V/2014

Kovařík, Jiří: D´Artagnan a ti druzí. Tempo 1998

Kovařík, Jiří: Mušketýr-Život a doba hraběte d´Artagnan. Akcent 2009

Dokument Smrtící válečníci: Válečníci dynastie Ming vs Královští mušketýři

Django 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

1/16 Mušketýři.

Eduard Pavlík,7. 4. 2018 22:11

Při hledání info o mušketýřích z doby Ludvíka XIII a syna Ludvíka XIV, jsem narazil na Vaše stránky a tedy tenhle článek. Hezky a podrobně napsán, díky za to. Jsem totiž modelář,... eroplány bojová technika....A díky zájmu o historii a čtení knihy o českých králích, jsem četl o Karlovi VI, otec Marie Terezie. V tomhle období po 1701 došlo k válce o tzv.Španělské dědictví. Období obou Ludvíků mne zajímá, neznám vše do podrobna, tak i takhle pátrám. Tedy... Našel jsem, že si postavím postavu z období výše uvedené války. Ale co jsem hledal, tak asi postavy jsou spíše kolem 1650, tedy tzv. II. vytvoření Královských mušketýrů. Můžete mi teda opravit ? Je tam i holandský mušketýr, taky tzv XVII stol. a dle provedení bude ??asi?? ve stejném období. Ŕíkalo se tomu i tzv. Velká koalice (Anglie, NL, Savojsko, Rakouští Habsburkové vz. Francie). Můžete mi tedy nějak potvrdit nebo sám říci z jakého období jsou ? Chci je udělat něco jako dioramu, tedy jako v akci a menší bojové postavení....
Francie ::
https://www.super-hobby.cz/products/French-Musketeer-XVII-Century.html
https://www.super-hobby.cz/products/French-Guardsman-XVII-Century.html
Nl.:: u tohohle mne zaráží kovová přilbice, že by počátky 30.války ??
Až na výjimky všichni později k 1700létům jen, klobouky..
https://www.super-hobby.cz/products/Netherlands-Musketeer-XVII-Century.html
Díky za pomoc a info.
E. Pavlík